BSM de Jong therapie

De Brain Stimulating Method De Jong® (BSM-De Jong®) is vooral gericht op kinderen. De BSM therapie gaat er vanuit dat leer- en gedragsproblemen worden veroorzaakt door het onvoldoende functioneren van bepaalde delen van het centrale zenuwstelsel. De BSM is een unieke methode om het zenuwstelsel door middel van oefeningen te stimuleren.  Na een intake gesprek wordt de diagnose gesteld. Op basis hiervan wordt een speciaal op het kind afgestemd behandelingsplan gemaakt.  De oefeningen die het kind iedere dag thuis onder begeleiding van een ouder doet nemen ongeveer 10 tot 20 minuten in beslag.

De BSM methode biedt een mogelijkheid allerlei stoornissen in leren en gedrag te behandelen, waaronder:

  • ontwikkelingsachterstanden
  • leerproblemen (o.a. dyslexie en dyscalculie)
  • concentratieproblemen en ADD
  • hyperactiviteit en ADHD
  • motorische problemen
  • spraakproblemen
  • agressiviteit en ander afwijkend gedrag
  • autisme en aan autisme verwante stoornissen